Parket bij de Hoge Raad, 08-02-2019 / 18/00524


ECLIECLI:NL:PHR:2019:115
Datum08-02-2019
InhoudsindicatieIPR. Internationale bevoegdheid. Art. 7, aanhef en punt 2, Verordening Brussel I-bis (nr. 1215/2012). Collectieve actie ten behoeve van aandeelhouders met Nederlandse beleggingsrekening op de grond dat BP hen onjuist, onvolledig of misleidend heeft geÔnformeerd over de olieramp uit 2010 in de Golf van Mexico. Rechtbank en hof hebben zich onbevoegd verklaard. Biedt schade op beleggingsrekening voldoende aanknopingspunten om Nederland als 'Erfolgsort' te kwalificeren? Bijzondere of bijkomende omstandigheden voor bevoegdheid Nederlandse rechter. Betekenis van de omstandigheid dat sprake is van collectieve actie op de voet van art. 3:305a BW. Voornemen tot het stellen van prejudiciŽle vragen aan HvJEU.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 08-02-2019
JONDR 2019/443
PG wil prejudiciŽle vragen stellen of bevoegdheid Nederlandse rechter in geschil tussen VEB en BP over boorplatform Deepwater.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:449 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:37 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:335 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:664 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:305 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:475 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:533 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:685 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:701 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:766 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:262 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6593
Gerelateerd ECLI:EU:C:2004:74
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:925 ★★