Parket bij de Hoge Raad, 26-11-2019 / 18/03962


ECLIECLI:NL:PHR:2019:1182
Meer over deze zaak:
Datum26-11-2019
InhoudsindicatieConclusie AG. 1. Middel over het ontbreken bij de uitreiking van de bij de inleidende dagvaarding behorende mededelingen en een vertaling hiervan ingevolge art. 588 lid 2 Sv. AG geeft algemene beschouwingen over de reikwijdte van de verplichting tot vertaling van gerechtelijke stukken. Art. 5 lid 3 en 4 van de EU-Rechtshulpovereenkomst, Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en de Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in strafprocedures. 2. Middel over de schending van de redelijk termijn bij de betekening van het verstekarrest. De conclusie strekt tot vernietiging van de uitspraak maar uitsluitend wat betreft de opgelegde straf en tot vermindering van de straf.
Recht.nl artikelBeschouwing over de reikwijdte van de verplichting tot vertaling van gerechtelijke stukken (03-12-2019)
Het eerste middel behelst de klacht dat het onderzoek ter terechtzitting van 16 december 2009 aan nietigheid lijdt, nu het hof ten onrechte het onderzoek ter terechtzitting niet heeft geschorst omdat in strijd met art. 588 lid 2 Sv noch de mededelingen die behoren bij de inleidende dagvaarding, noch een vertaling van die mededelingen aan de verdachte zijn toegezonden. Hiertoe wordt in het middel aangevoerd dat een verdachte er in die mededelingen op wordt gewezen dat hij een advocaat kan machtigen om hem te vertegenwoordigen en dat een verdachte om uitstel van de behandeling van zijn zaak kan verzoeken. Nu de verdachte in eerste aanleg geen vertaling van de inleidende dagvaarding heeft ontvangen, kan daaruit voortvloeien dat de verdachte er niet mee bekend was dat hij een advocaat kon machtigen hem te vertegenwoordigen.
> AG geeft algemene beschouwingen over de reikwijdte van de verplichting tot vertaling van gerechtelijke stukken (Bijzonderstrafrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD5163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8758 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2774 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:624 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1117 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8758
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BG2188