Parket bij de Hoge Raad, 15-02-2019 / 18/00574


ECLIECLI:NL:PHR:2019:158
Meer over deze zaak:
Datum15-02-2019
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Procesrecht. Dwangsom. Art. 611a lid 1 Rv. Veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening op straffe van dwangsom. Is daarbij in wezen een dwangsom verbonden aan tevens uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom? Onverenigbaarheid tussen in dictum opgelegde dwangsom en daaraan ten grondslag liggende overweging. Samenhang met 18/01971.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6343 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:667 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:113 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11070 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5697
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6877
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:579