Parket bij de Hoge Raad, 08-03-2019 / 18/01476


ECLIECLI:NL:PHR:2019:233
Datum08-03-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Borgstelling. Hebben bestuurders van vennootschap die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig gehandeld jegens schuldeiser (bank) door dividend uit te keren aan aandeelhouders en daarmee verhaalsmogelijkheid bank te doorkruisen?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK9654 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3045 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:11007
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4292
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:638