Parket bij de Hoge Raad, 19-03-2019 / 17/01305


ECLIECLI:NL:PHR:2019:257
Datum19-03-2019
InhoudsindicatieCaribische zaak. Art. 2:232 lid 1 Sr Curaçao. Art. 59 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao. Art. 9.3 Staatsregeling Curaçao en art. 10 EVRM. Strafbaarstelling van het schenden van een geheimhoudingsplicht door een Statenlid. Is art. 59 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao aan te merken als wettelijk voorschrift i.d.z.v. art. 2:232 lid 1 Sr Curaçao? Toegestane beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting? Conclusie plv. AG: art. 59 Reglement van Orde van de Staten van Curaçao vormt een wettelijk voorschrift als bedoeld in art. 2:232 lid 1 Sr Curaçao. De beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting als bedoeld in art. 9.3 Staatsregeling Curaçao berust op art. 2:232 Sr Curaçao. Strekt tot verwerping.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1031 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1056 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:3
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1482