Parket bij de Hoge Raad, 02-04-2019 / 17/05270


ECLIECLI:NL:PHR:2019:289
Datum02-04-2019
InhoudsindicatieConclusie AG. Profijtontneming. Klacht dat het hof heeft verzuimd proceskosten van de benadeelde partij in mindering te brengen op de geschatte omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting. De conclusie strekt tot vernietiging van het arrest op dit punt en tot het alsnog in mindering brengen van de kosten.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 02-04-2019
PS 2019/589
Strafrecht. Conclusie advocaat-generaal. Profijtontneming. Klacht dat het hof heeft verzuimd proceskosten van de benadeelde partij in mindering te brengen op de geschatte omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting. De conclusie strekt tot vernietiging van het arrest op dit punt en tot het alsnog in mindering brengen van de kosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2338 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1518 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2925 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3359 ★★