Parket bij de Hoge Raad, 09-04-2019 / 18/02487


ECLIECLI:NL:PHR:2019:593
Datum09-04-2019
InhoudsindicatieMedeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht door samen met haar toenmalige vriend dreigende taal ("ik ga jou helemaal kapot maken" en "je bent gewoon aan de beurt") te uiten richting gezinsvoogd teneinde te voorkomen dat gezinsvoogd gesprek zou hebben met haar dochter, terwijl verdachte toentertijd werkzaam was bij politie, art. 285.1 Sr. Zijn bedreigingen van dien aard en onder zodanige omstandigheden geschied dat bij aangeefster in redelijkheid vrees kon ontstaan dat zij het leven zou kunnen verliezen?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3659 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN9309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:382 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2005:AS5050 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:823
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:845
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:845