Parket bij de Hoge Raad, 09-07-2019 / 18/02630


ECLIECLI:NL:PHR:2019:998
Datum09-07-2019
InhoudsindicatieMedeplegen poging tot moord (art. 289 Sr), meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is (art. 157 Sr). Klachten over o.m. voorwaardelijk opzet, oplegging TBS en toewijzing vergoeding smartengeld. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/02354.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:793 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG1645 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AE9049 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF3162 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2817 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6012 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1351
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1351