Rechtbank Amsterdam, 25-03-2009 / AWB 07/4157, 07/4158, 07/4159, en 07/4160


ECLIECLI:NL:RBAMS:2009:BH8927
Meer over deze zaak:
Datum25-03-2009
InhoudsindicatieWav / opeenvolgende boetes / zorgvuldigheid / waarschuwing De rechtbank volgt de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 december 2008 (LJN: BG7202). De minister heeft vier afzonderlijke boetes opgelegd ter zake van in een relatief kort tijdsbestek begane, nauw met elkaar samenhangende overtredingen, betreffende dezelfde werkzaamheden en in dezelfde panden verricht door dezelfde vreemdelingen, zonder dat de overtreder zelf in direct contact stond met de betrokken vreemdelingen. De minister heeft de overtreder pas na het constateren van alle overtredingen op de hoogte gebracht, zodat deze niet in de gelegenheid is geweest om de overtredingen te beŽindigen en zo niet heeft kunnen voorkomen dat meerdere boetes werden opgelegd. Dit is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7033 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG7202
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7033 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BK9182