Rechtbank Amsterdam, 19-02-2010 / AWB 08/1185, 08/2238


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BL7313
Datum19-02-2010
Inhoudsindicatiekop WAV, vrijstelling twv-vereiste vanwege verrichten schepelingendiensten samenvatting In geschil is of de werkzaamheden die door de vreemdelingen zijn verricht aangemerkt moeten worden als schepelingendiensten en daarmee zijn vrijgesteld van het twv-vereiste. Verweerder heeft de stelling van eiseressen dat de verrichte werkzaamheden in het dagelijkse patroon van zorg voor het schip en daarmee onder schepelingendiensten vallen onvoldoende gemotiveerd bestreden. De enkele omstandigheid dat het niet aannemelijk is dat het schip, dat thans gebruikt wordt als studentenhuisvesting, op korte termijn zal uitvaren, is niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of er sprake is van schepelingendiensten. Niet wordt betwist dat het de bedoeling is dat het schip op middellange termijn weer gaat varen en dat zorg moet worden gedragen voor de zeewaardigheid van het schip, waar de door de vreemdelingen verrichte werkzaamheden onder vallen. De rechtbank acht het niet onaannemelijk dat de vreemdelingen met hun overige werkzaamheden, het ondersteunen van Nederlandse bedrijven bij onder meer het verwijderen van asbest en het verven van de binnenzijde van het schip, deze bedrijven hebben geassisteerd vanuit hun kennis van het schip. Verweerders conclusie dat deze werkzaamheden buiten de normale zorg voor het schip vallen en daarmee niet onder schepelingendiensten, is niet gerechtvaardigd. Verweerder heeft eiseressen ten onrechte een bestuurlijke boete opgelegd.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 19-02-2010, AWB 08/1185, 08/2238
«JV» 2010/142
Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete. Redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8306 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN4932
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN4932