Rechtbank Amsterdam, 17-05-2010 / 13/447581-08 (PROMIS)


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BM6566
Datum17-05-2010
InhoudsindicatieBelaging, bedreiging, mishandeling door minderjarige verdachte. De redelijke termijn waarbinnen de zaak van verdachte door de rechter dient te worden behandeld is zonder aanleiding overschreden met een periode van acht maanden. Het verweer strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het OM ter compensatie van de overschrijding van de redelijke termijn wordt verworpen. Volgt verdiscontering in de straf. Het beroep op psychische overmacht wordt eveneens verworpen nu niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een externe drang waaraan verdachte geen weerstand kon dan wel behoefde te bieden.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 17-05-2010, 13/447581-08 (PROMIS) (met noot)
P. Dorhout, R. de Jong, I.J. Pieters
FJR 2010, 97
Overschrijding redelijke termijn met 8 maanden in jeugdstrafzaak, niet-ontvankelijkheid OM ter compensatie van de overschrijding van de redelijke termijn verworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL4514 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BG7851 ★★