Rechtbank Amsterdam, 28-06-2010 / AWB 08/2885


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BN5840
Datum28-06-2010
InhoudsindicatieRedelijke termijn artikel 6 EVRM De rechtbank stelt vast dat in het onderhavige geval de termijn van twee jaar ruimschoots is overschreden. De boetekennisgeving dateert immers van 24 augustus 2005 terwijl de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg eerst heden wordt gedaan. De omstandigheid dat de eerdere uitspraak van de rechtbank wel binnen de daartoe vastgestelde termijn van twee jaar is gedaan en dat het daartegen ingestelde hoger beroep eveneens binnen de daartoe vastgestelde termijn is behandeld maakt het voorgaande niet anders. Het hoger beroep is immers gegrond verklaard, waarna de zaak is terugverwezen naar de rechtbank. Aangezien de redelijke termijn met meer dan twaalf maanden is overschreden, zal - in navolging van de Hoge Raad in haar uitspraak van 19 december 2008 (LJN: BD0191) - de rechtbank naar bevind van zaken handelen bij de vaststelling van de (aanvullende) vermindering van de boete. De rechtbank acht een aanvullende vermindering van 20 % van de boete redelijk en passend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8313 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP2819
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP2819