Rechtbank Amsterdam, 25-08-2010 / 449842 - HA ZA 10-372


ECLIECLI:NL:RBAMS:2010:BP1022
Datum25-08-2010
InhoudsindicatieAansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van bestuurder en feitelijk leidinggevende van B.V. jegens leverancier van B.V. op de grond dat zij ten tijde van het plaatsen van de bestellingen wisten of behoorden te weten dat de B.V. de bestellingen niet zou kunnen betalen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de leverancier daardoor zou lijden. De liquiditeit en solvabiliteit van de B.V. ten tijde van de bestellingen waren dermate slecht dat het op de weg van de bestuurder en feitelijk leidinggevende ligt te stellen dat zij nog zodanige verwachtingen omtrent de financiŽle vooruitzichten van de B.V. mochten hebben dat er nog een reŽle kans bestond dat de vordering van leverancier inbaar zou blijken. In dit geval is niet aan die stelplicht voldaan. Het feit dat de bewindvoerder de onderneming nog tijdens de surseance van betaling levensvatbaar achtte maakt dit niet anders.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 449842 / HA ZA 10-372
JRV 2011, 169
Bestuurdersaansprakelijkheid. Feitelijk bestuurder. Onrechtmatige daad. Beklamel-norm.
Bestuurder en feitelijk bestuurder op grond van Beklamel-norm aansprakelijk.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 449842 / HA ZA 10-372 (met noot)
Y. Borrius
JOR 2011/108
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap. Analoge toepassing Beklamel-norm op feitelijk bestuurder. Ernstig rekening (moeten) houden met mogelijkheid van niet-betaling door vennootschap leidt niet tot aansprakelijkheid bestuurder. Aansprakelijkheid statutair bestuurder wegens instemmen met onrechtmatig handelen door feitelijk bestuurder.

(Wanders Coatings / Van den Boogert c.s.)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 449842 / HA ZA 10-372
RO 2011, 27
Aansprakelijkheid vertegenwoordiger. Is de Beklamelnorm ook van toepassing op vertegenwoordigers van de vennootschap die geen bestuurder zijn?

(Wanders Coatings B.V. / A.)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 449842 / HA ZA 10-372
RI 2011/44
Aansprakelijkheid vertegenwoordiger. Is de Beklamelnorm ook van toepassing op vertegenwoordigers van de vennootschap die geen bestuurder zijn?

(Wanders Coatings B.V. / A)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 25-08-2010, 449842 / HA ZA 10-372 (met noot)
Y. Borrius
FIP 2011, p. 90
Ernstig verwijt.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:7517
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923