Rechtbank Amsterdam, 30-03-2011 / AWB 09-718 WW44, AWB 09-727 WW44, AWB 09-762 WW44 en AWB 09-763 WW44


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BP9753
Datum30-03-2011
InhoudsindicatieVergunning op grond van Monumentenwet verleend aan de Universiteit van Amsterdam voor het slopen van twee rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein te Amsterdam (het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek). Geen afweging gemaakt van het belang bij het behoud van het monument ten opzichte van het belang van de Universiteit bij sloop. Alleen gemotiveerd waarom de Universiteit belang heeft bij nieuwbouw. Stelling dat er geen geschikt alternatief is niet goed onderzocht. Bij onderzoek naar alternatief uitgegaan van ander, veel groter, volume van het bouwplan. Niet duidelijk of sloop noodzakelijk is. Niet in de belangenafweging is betrokken of de sloop ten behoeve van een nieuwe bibliotheek nog nodig is in het licht van de digitalisering.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA6020 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD8902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:AZ6881