Rechtbank Amsterdam, 15-02-2011 / AWB 10/3074 Wob


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BQ5270
Datum15-02-2011
InhoudsindicatieBeroep op persoonlijke levenssfeer gaat niet op, nu stukken al ter inzage hebben gelegen. Verweerder was wel gehouden gevraagde informatie te verschaffen. Geen sprake van een feitelijke handeling omdat verweerder geweigerd heeft een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid in te willigen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★