Rechtbank Amsterdam, 05-07-2011 / AWB 09/4040 VEROR, AWB 10/3067 GEMWT


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BR5761
Datum05-07-2011
InhoudsindicatieHandhaving. Verzoek intrekking garagevergunning. Weigering ten onrechte verleende garagevergunning in te trekken. Eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en advies Gemeentelijke Ombudsman. Onherroepelijkheid van de vergunning is niet, zoals verweerder stelt, toereikend om de intrekking van de garagevergunning te weigeren. Rechtbank trekt met toepassing van het bepaalde in artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de garagevergunning in. Gelet op deze uitspraak en de strijdigheid met de Garageverordening en het bestemmingsplan, ziet de rechtbank aanleiding verweerder op te dragen te handhaven, teneinde strijdigheid met de Garageverordening en het bestemmingsplan te voorkómen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL0724 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX8976
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE2593
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE2585
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX8976