Rechtbank Amsterdam, 21-09-2012 / AWB 11-5732 GEMWT


ECLIECLI:NL:RBAMS:2012:BY5167
Datum21-09-2012
InhoudsindicatieVerweerder was niet bevoegd om eiser met toepassing van artikel 5:21 van de Awb te gelasten tot het verrichten van onderzoeken naar de bouwkundige staat van zijn woning en naar de deugdelijkheid van de aanwezige elektrische installatie, omdat een dergelijke last niet kan worden aangemerkt als een herstelsanctie. De rechtbank volgt verweerder evenmin in zijn standpunt dat een dergelijke last op grond van de zorgplicht van artikel 1a, tweede lid van de Ww kan worden opgelegd. Verder acht de rechtbank de last om de zolderverdieping niet te betreden, onvoldoende duidelijk. Uit deze last blijkt niet wat de overtreding is en in het verlengde daarvan welke herstelwerkzaamheden eiser dient te verrichten om de situatie op de zolderverdieping in overeenstemming met de geldende regels te brengen om zo aan de last te voldoen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1089 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1089 ★★