Rechtbank Amsterdam, 07-10-2013 / 13/651051-11


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:6633
Datum07-10-2013
InhoudsindicatieRechtbank gaat, in een zaak van ten tijde van het strafbare feit zes minderjarige verdachten, in tegen de door de Hoge Raad geformuleerde regel dat overschrijding van de redelijke termijn nooit tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging leidt. Met de sanctie van niet-ontvankelijkheid zal, zo verwacht de rechtbank, het openbaar ministerie zaken tegen minderjarigen minder lang laten liggen. Niet alleen de minderjarige maar ook de samenleving is daarmee gebaat.
Recht.nl artikelIs het beschermingsniveau van de verjaringsregels van misdrijven nog actueel? (02-07-2013)
Op 1 april 2013 zijn de verjaringsregels aangescherpt en is voor een grotere categorie misdrijven de verjaringstermijn verlengd of zelfs in zijn geheel afgeschaft. De vraag is dan ook of de waarde die de Hoge Raad in 2008 toekende aan het beschermingsniveau van deze verjaringsregels nog actueel is.
> Is de tijd rijp voor terugkeer van de sanctie niet-ontvankelijkverklaring op overschrijding redelijke termijn? (Nikki Vreede, NJBlog)
> Zie ook: HR herijkt regels overschrijding 'redelijke termijn' in cassatie (Recht.nl Nieuws, 18/06/2008)
> Rechtbank Amsterdam verklaart OM niet-ontvankelijk in de vervolging wegens overschrijding redelijke termijn (Nikki Vreede, Van Bavel Advocaten)
Recht.nl artikelMag het parket langer dan twee jaar wachten met het vervolgen van een minderjarige? (12-11-2013)
Mag het OM langer dan twee jaar wachten met het vervolgen van een minderjarige?Met commentaar van NJB-experts Ido Weijers, hoogleraar jeugdbescherming en Nico Kwakman, universitair docent straf(proces)recht.
> Mag het parket langer dan twee jaar wachten met het vervolgen van een minderjarige? (Folkert Jensma, NRC)
> ECLI:NL:RBAMS:2013:6633 (Rechtspraak.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL3228 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3871 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ3522 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2783 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7798 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL4514 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY7720 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2784 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5290 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8048
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8587
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8591
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8590
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8589
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8588