Rechtbank Amsterdam, 03-04-2013 / 487044 / HA ZA 11-1038


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:CA3772
Datum03-04-2013
InhoudsindicatieTekortkomingen uitvaartverzekeraar jegens tussenpersonen door gebrekkige administratie? Compensatieregeling niet goed toegepast. Bestuurdersaansprakelijkheid? Geen onrechtmatige betalingsonwil. Selectieve betaling? Paritas creditorum. Bestuurder niet aansprakelijk indien vorderingen niet naar evenredigheid zijn betaald, ook niet indien de enkele omstandigheid zich voordoet dat de vennootschap in financieel zwaar weer verkeert. Wel kunnen er bijzondere bijkomende omstandigheden zijn die, tezamen met deze omstandigheid, meebrengen dat aansprakelijkheid van de bestuurder intreedt. Te denken valt aan betalingen aan de bestuurder zelf of vennootschappen waar die bestuurder een belang in heeft. Bevoordeling. Rekening houden met toewijzing vordering in bodemprocedure. Weten of er ernstig rekening meehouden dat betaling onmogelijk was. Peilmoment. Verwaarlozing belangen. Benoeming deskundige.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 03-04-2013, 443536 / HA ZA 09-3689
JONDR 2013, 795
Bestuurdersaansprakelijkheid, schuldeiser, selectieve betaling, deskundige, tussenvonnis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★