Rechtbank Amsterdam, 24-02-2014 / AMS 13-772


ECLIECLI:NL:RBAMS:2014:755
Datum24-02-2014
InhoudsindicatieEiseres was op grond van artikel 2.6.9, eerste lid, aanhef en onder j, van de Regeling weliswaar verplicht uitsluitend girale betalingen aan de zorgverleners te verrichten, maar dat neemt niet weg dat eiseres aan de hand van de zorgovereenkomsten van 9 december 2011, door de zorgverleners getekende declaratieformulieren met betrekking tot de eerste helft van het jaar 2012, betalingsoverzichten en bankafschriften voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het pgb is besteed aan zorg als bedoeld in artikel 2.6.9, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4639