Rechtbank Amsterdam, 27-05-2015 / C-13-542738 - HA ZA 13-596


ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:3389
Datum27-05-2015
InhoudsindicatieDe vennootschap is lopende de procedure in staat van faillissement verklaard. In conventie is de zaak tegen de vennootschap van rechtswege geschorst. Eiseres baseert haar vordering op de bestuurders op de stelling dat zij, als indirect bestuurders, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade voortvloeiend uit het onbetaald blijven van de facturen door de vennootschap. De bestuurders hebben volgens eiseres bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakwam. De rechtbank verwerpt de stellingen van eiseres die tot bestuurdersaansprakelijkheid zouden moeten leiden. Ten aanzien van de - in reconventie - door de vennootschap ingestelde vordering is nog niet voldaan aan de voorwaarde voor ontslag van instantie als vermeld in artikel 27 lid 2 Fw. De rechtbank stelt verweerster in reconventie in de gelegenheid (alsnog) de curator op te roepen tot overneming van het geding. De door de bestuurders gevorderde verklaring voor recht ziet op de rechtsbetrekking tussen de vennootschap en verweerster in reconventie. Nu de vennootschap inmiddels in staat van faillissement verkeert, en de bestuurders (mede daardoor) niet kunnen worden aangemerkt als onmiddellijk betrokken persoon bij deze rechtsverhouding, kan de vordering niet worden toegewezen (artikel 3:302 BW).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★