Rechtbank Amsterdam, 18-04-2018 / C/13/603301 / HA ZA 16-219


ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2476
Meer over deze zaak:
Datum18-04-2018
InhoudsindicatieArtikel 3:305a lid 2 BW. Claimcode. Goede procesorde. Aan het vereiste van gelijksoortigheid van belangen is voldaan (Hoge Raad, 26 februari 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK5756, Plazacasa). Er zijn in deze zaak (juridische) vragen bij de beantwoording waarvan kan worden geabstraheerd van de bijzondere omstandigheden aan de zijde van de slachtoffers. De rechtbank verklaart de Stichting niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Ondanks alle maatregelen die de Stichting heeft getroffen, heeft de Stichting de zorgen die Trafigura heeft over de nauwe banden van de Stichting met derden (de Ivoriaanse vereniging UNAVDT-CI, de aan die vereniging verbonden 25 Ivoriaanse slachtofferorganisaties en hun presidenten/ vertegenwoordigers) niet weggenomen. De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat de betrokken achterban van de Stichting uiteindelijk voldoende baat zal hebben bij de collectieve actie van de Stichting indien het gevorderde wordt toegewezen. In deze zaak zijn de belangen van de achterban van de Stichting in zoverre derhalve onvoldoende gewaarborgd. Niet alleen het bepaalde in artikel 3:305a lid 2 BW, maar ook de eisen van een goede procesorde brengen onder die omstandigheden mee dat de Stichting niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 18-04-2018 (met noot)
D.F.H. Stein
JOR 2018/201
Collectieve actie, Schade door storten afvalstoffen vanaf Probo Koala in Ivoorkust, Niet-ontvankelijkheid stichting, Vereiste van gelijksoortigheid van belangen, Met rechtsvordering zijn belangen van achterban niet voldoende gewaarborgd.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 18-04-2018
JBPr 2018/53
Collectieve actie, Internationale bevoegdheid, Forumkeuze, Ontvankelijkheid in een collectieve actie, Waarborging van de belangen van de achterban van een art. 3:305a BW-entiteit, Lex fori processus, Goede procesorde, Incidentele vordering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK5756 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0331 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8609 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7841 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3586