Rechtbank Arnhem, 28-04-2009 / AWB 06/4569


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BJ0687
Datum28-04-2009
InhoudsindicatieOplegging bestuurlijke boete op grond van de Meststoffenwet. Bij het laden van een vrachtwagen met vaste kippenmest, bestemd om buiten Nederland te worden gebracht, is in strijd met het bepaalde in artikel 78, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet geen monster uit de lading genomen. Overschrijding van de redelijke termijn. De termijn vangt aan op de dag dat eiseres een boete is aangezegd, nu zij daaraan in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat aan haar een boete zou worden opgelegd. Matiging van de boete met 10%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★