Rechtbank Arnhem, 18-11-2010 / AWB 08/4598


ECLIECLI:NL:RBARN:2010:BO4350
Datum18-11-2010
Inhoudsindicatie08/4598; 15.33 Wet milieubeheer; afvalstoffenheffing; opbrengstlimiet; Verordening reinigingsheffingen 2008 gemeente Duiven; Verordening onverbindend voor wat betreft tarief afvalstoffenheffing omdat kosten inzamelen huishoudelijke afvalstoffen niet afzonderlijk toegerekend worden aan afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. Geen toerekening kosten naar rato opbrengst van beide heffingen.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 18-11-2010, AWB 08/4598 (met noot)
E.G. Borghols
NTFR 2011/34
Niet-gesplitste kostentoerekening leidt tot algehele onverbindendheid tariefstelling voor afvalstoffenheffing.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BC3691 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2440