Rechtbank Arnhem, 17-02-2011 / AWB 09/1691, 09/1692, 09/1693, 09/1694 en 09/1695


ECLIECLI:NL:RBARN:2011:BP5130
Datum17-02-2011
InhoudsindicatieVerweerder heeft vanaf het moment dat de belastingaanslagen zijn opgelegd, jegens eiser niet de zorgvuldigheid en voortvarendheid betracht die van hem mag worden verwacht. Een en ander brengt naar het oordeel van rechtbank mee dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die afwijking van de forfaitaire proceskostenvergoeding rechtvaardigen. Gelet op alle omstandigheden van het geval gaat vergoeding van de integrale kosten naar het oordeel van de rechtbank echter te ver. Om die reden stelt de rechtbank de vergoeding in redelijkheid vast op een bedrag van 10.000.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/1691, 09/1692, 09/1693, 09/1694 en 09/1695 (met noot)
Steenman
NTFR 2011/743
Proceskostenvergoeding van € 10.000 wegens onzorgvuldig en nalatig handelen van inspecteur.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/1691, 09/1692, 09/1693, 09/1694 en 09/1695
V-N 2011/24.2.1
Proceskostenvergoeding van € 10.000 wegens onzorgvuldigheid en traagheid Belastingdienst.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★