Rechtbank Breda, 22-06-2012 / 11/2187


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BX4266
Datum22-06-2012
InhoudsindicatieKB Lux: verlengde navorderingstermijn (11/2187 tot en met 11/2191) Belanghebbende beschikte over een bankrekening bij KBLux ter zake waarvan hij niets in zijn aangiften IB over de onderhavige jaren heeft opgenomen. De navorderingsaanslagen zijn opgelegd met toepassing van de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslagen niet voldoende voortvarend heeft gehandeld. Daaraan doet niet af dat de inspecteur de afhandeling van een klacht van belanghebbende heeft afgewacht en dat, aan een groot aantal houders van een bankrekening bij KBLux, zogeheten penaanslagen moesten worden opgelegd. Vernietiging van de navorderingsaanslagen en de boetebeschikkingen. Tot slot kent de rechtbank een schadevergoeding toe van 3.500 wegens overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank kent deze vergoeding niet per aanslag toe omdat tussen de aanslagen een zodanige samenhang bestaat dat sprake is van 1 zaak.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★