Rechtbank Breda, 03-07-2012 / 11/1701


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BX8346
Datum03-07-2012
InhoudsindicatieBuitenlandse rekening op naam van echtgenote De navorderingsaanslagen zijn tijdig en voortvarend opgelegd. Toepassing van de verlengde navorderingstermijn is niet rechtens onverbindend. Het stond de Nederlandse belastingdienst vrij het spontaan door de Belgische autoriteiten verstrekte bewijsmateriaal te gebruiken voor de belastingheffing van belanghebbende. Het verzoek om een vergoeding van immateriŽle schade wegens de lange duur van de procedure is afgewezen, omdat de termijnoverschrijding het gevolg is van tussen de inspecteur en belanghebbende gemaakte afspraken over het aanhouden van het bezwaar.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 03-07-2012, 11/1701
V-N 2012/52.5
Geen schending evenredigheidsbeginsel bij Bank Zonder Naam-project (art. 16 lid 4 AWR)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2364