Rechtbank Breda, 16-10-2012 / 12/2220


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BY2071
Datum16-10-2012
InhoudsindicatieMiddels commerciŽle, door de belastingdienst goedgekeurde, software is een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag IB/PH over 2012 ingediend. De naar aanleiding hiervan opgelegde nadere voorlopige aanslag wijkt af van het herzieningsverzoek. Dat door de programmatuur van de belastingdienst de rubriek loonheffingen niet wordt ingelezen, dient voor rekening van de inspecteur te blijven. De nadere voorlopige aanslag beschouwt de rechtbank als een gedeeltelijke afwijzing van het herzieningsverzoek en is daarmee voor bezwaar vatbaar. De bepaling in de wet dat een voorlopige aanslag niet voor bezwaar vatbaar is, doet daaraan niet af. De brief van de inspecteur waarin is vermeld dat de als bezwaarschrift te beschouwen brief niet in behandeling kan worden genomen, moet als uitspraak op bezwaar worden opgevat. Voldaan aan het tegen beter weten in-criterium. Verzoek van belanghebbende om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten ingewilligd, maar niet voor de bezwaarfase nu de forfaitaire vergoeding in een hoger bedrag resulteert.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 16-10-2012, 12/2220 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2013/29
Verzoek herziening nadere voorlopige aanslag is bezwaarschrift.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 16-10-2012, 12/2220
V-N 2013/6.11
Belastingdienst moet gebruik commercieel VA-programma respecteren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3989 ★★