Rechtbank Den Haag, 19-11-2013 / AWB-13_5194


ECLIECLI:NL:RBDHA:2013:17591
Datum19-11-2013
InhoudsindicatieAftrekbaarheid restauratiekosten monumentaal pakhuis. Eiseres en haar partner sluiten in 2006 met betrekking tot een toekomstig appartementsrecht een drietal overeenkomsten: een koop- annex aannemingsovereenkomst voor het appartementsrecht en een restauratieovereenkomst voor de restauratie van hun aandeel in het monumentale pakhuis. Kort na het sluiten van de koopovereenkomst is aan eiseres en haar partner een bedrag gefactureerd voor al uitgevoerde restauratiewerkzaamheden. In geschil is of deze restauratiekosten aftrekbaar zijn als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand. De rechtbank oordeelt dat de koopovereenkomst onlosmakelijk samenhangt met de restauratieovereenkomst en dat ten tijde van de aankoop in opdracht van de verkoper restauratiewerkzaamheden aan het pakhuis waren verricht waarvoor een vergoeding is bedongen van eiseres en haar partner. De kosten kunnen derhalve niet worden gerekend tot de op eiseres en haar partner drukkende onderhoudskosten. Voorts oordeelt de rechtbank dat de kosten voor fiscaal advies die zijn begrepen in de betaalde restauratiekosten niet aftrekbaar zijn.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 19-11-2013 (met noot)
J. Zandee-Dingemanse
NTFR 2014/586
Geen aftrek restauratiekosten monumentenpand.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:18 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2192
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2192