Rechtbank Den Haag, 28-04-2014 / AWB-13_4120


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:5293
Datum28-04-2014
InhoudsindicatieZorgtoeslag. Verzoek om immateriŽle schadevergoeding. De vraag of een verzoek om immaterŽle schadevergoeding onder de reikwijdte van artikel 6 EVRM moet worden ingediend in de rechterlijke procedure met betrekking tot het bodemgeschil beantwoordt de rechtbank ontkennend. De rechtbank overweegt daarbij dat anders dan in zuiver fiscaalrechtelijke geschillen in het algemene bestuursrecht de mogelijkheid bestaat om het verantwoordelijke bestuursorgaan te verzoeken een zogenoemd zuiver schadebesluit te nemen. Het bestreden besluit berust daarom op een onjuiste wettelijke grondslag en zal wegens strijd met artikel 6 EVRM worden vernietigd. De rechtbank ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en veroordeelt verweerder tot het betalen van een vergoeding van immateriŽle schade aan eiser tot een bedrag van 500.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM0214 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8815 ★★★