Rechtbank Den Haag, 11-02-2015 / 459972 - HA ZA 14-212


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:1195
Datum11-02-2015
InhoudsindicatieAandelentransactie. Participaties. Geen voorzienbaarheid ex 42 Fw (pauliana) ivm tijdsverloop. Geen bestuurdersaansprakelijkheid (2:9 BW). Wel persoonlijk ernstig verwijt (Beklamel), doch curator komt geen Peeters/Gatzen vordering toe. Ook geen lastgeving.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 11-02-2015
JOR 2015/339
Faillissementspauliana, Aandelenverkoop, Wetenschap van benadeling, Gezien tijdsverloop tussen aandelentransactie en faillissement was faillissement en tekort daarin niet voorzienbaar, Stelplicht en bewijslast, Verwijzing naar HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257 (Ontvanger/Pellicaan) en HR 22 december 2009, «JOR» 2011/19, m.nt. NEDF (ABN Amro/Van Dooren q.q. III)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 11-02-2015
FIP 2016, sign. 21
Wetenschap van benadeling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5010 ★★★★