Rechtbank Den Haag, 14-09-2015 / AWB - 11 _ 5559


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:12811
Datum14-09-2015
InhoudsindicatieInkomstenbelasting, belastingheffing over ouderdomspensioen van Agence Spatiale Europeenne (ESA). Het ESA-pensioen is terecht en op de juiste wijze in de belastingheffing betrokken, namelijk in overeenstemming met het bepaalde in het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2009 (nr. 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264). Voor zover de pensioenuitkeringen voortvloeien uit aanspraken die bestonden op 31 december 1994, zijn deze terecht in de heffing betrokken omdat niet kan worden vastgesteld dat de pensioenregeling(en) van ESA in de periode voor 1995 zo was/waren vormgegeven dat dit de conclusie rechtvaardigt dat deze onzuiver was/waren. Het pensioen is voor het overige deel terecht in de heffing betrokken met toepassing van de zogenoemde saldomethode. (Beroep ongegrond.)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 14-09-2015
PJ 2016/56
ESA-pensioen is terecht en op juiste wijze in belastingheffing betrokken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF7264 ★★★★