Rechtbank Den Haag, 23-05-2016 / AWB - 15 _ 6542


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:13916
Datum23-05-2016
InhoudsindicatieEen voormalige telersvereniging verkoopt haar activa aan haar voormalige leden en aan anderen, onder wie eiseres. Eiseres verhuurt de activa aan degenen die de activa eerder in bruikleen hadden van de telersvereniging. Eiseres vraagt de door de telersvereniging aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting terug. Verweerder weigert dit omdat sprake zou zijn van de overgang van een algemeenheid van goederen. In geschil is of het standpunt van verweerder juist is en of eiseres recht heeft op vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. Op basis van alle feiten en omstandigheden van het geval oordeelt de rechtbank dat van een algemeenheid van goederen geen sprake is. Het beroep is in zoverre gegrond. Van overschrijding van de redelijke termijn is echter geen sprake en het verzoek schadevergoeding wordt daarom afgewezen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6535 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2003:644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:834 ★★★