Rechtbank Den Haag, 06-01-2016 / AWB - 15 _ 2193


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:238
Datum06-01-2016
InhoudsindicatieIB/PVV Erflater was in de onderhavige jaren beneficiary in een naar het recht van Guernsey opgerichte trust. Tot het vermogen van de trust behoorden de toonderaandelen van een naar het recht van de Bahamas opgerichte Limited. In geschil zijn de (navorderings)aanslagen waarbij de waarde van het in de jaarstukken van de Limited gepresenteerde vermogen aan erflater en zijn echtgenote, ieder voor 50%, is toegerekend en in box 3 in aanmerking is genomen. Ook is in geschil of de boedelschuld van erflater terecht buiten aanmerking is gelaten bij de bepaling van de box 3 heffing. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur voor het jaar 2002 niet over een nieuw feit beschikt dat navordering rechtvaardigt. Hij heeft geen nader onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van de betrokkenheid van erflater bij de trust en bij het vermogen van de Limited en de mogelijke fiscale gevolgen daarvan. Dit terwijl het antwoord van erflater op vragen van de inspecteur alle aanleiding gaf een dergelijk nader onderzoek in te stellen. Er is geen sprake van kwade trouw omdat het standpunt van erflater dat hij een niet op geld waardeerbaar recht had pleitbaar was. Voor de overige jaren mocht de inspecteur uitgaan van hetgeen in de aangifte van erflater stond. De inspecteur heeft voorts voldoende voortvarend gehandeld bij het opleggen van de navorderingsaanslagen. De rechtbank is van oordeel dat erflater feitelijk de beschikkingsmacht had over het vermogen van de trust c.q. de Limited als ware het zijn eigen vermogen. De inspecteur heeft terecht de bezittingen van de Limited tot de rendementsgrondslag van box 3 van erflater gerekend. De erven hebben niet aannemelijk gemaakt dat enige boedelschuld of andere schuld in aanmerking moet worden genomen. De inspecteur heeft voorts niet enig door de erven genoemd beginsel van behoorlijk bestuur geschonden en niet in strijd met artikel 10:3, derde lid, van de Awb gehandeld. Het beroep is deels gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:913 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1963
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1963
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:427