Rechtbank Den Haag, 08-04-2016 / 15_7268 WOZ


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:4389
Datum08-04-2016
InhoudsindicatieEiser heeft op 26 december 2013 een woning gekocht voor 276.000. Bij beschikking van 28 februari 2015 is de waarde van de woning op waardepeildatum 1 januari 2014 vastgesteld op 276.000. Verweerder heeft zich daarbij gebaseerd op de eigen aankoopprijs en een door eiser overgelegd informatieformulier waarop is aangegeven dat bij de aankoop geen sprake is geweest van waardeverminderende omstandigheden. De rechtbank acht, gelet op hetgeen eiser hieromtrent heeft aangevoerd, aannemelijk dat hij een te hoog bedrag heeft betaald voor de woning waardoor de koopsom de waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Aan het inlichtingenformulier kent de rechtbank niet de bewijskracht toe die verweerder eraan toekent nu dit formulier niet bedoeld is voor het bepalen van de WOZ-waarde en het formulier niet door een deskundige is ingevuld. Nu ook eiser er niet in slaagt de door hem bepleite waarde van 233.000 aannemelijk te maken, bepaalt de rechtbank de waarde van de woning in goede justitie op 255.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3885 ★★