Rechtbank Den Haag, 09-06-2016 / C/09/509037 KG/ZA 16-463


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:6383
Meer over deze zaak:
Datum09-06-2016
InhoudsindicatieHet gaat er in deze zaak om of de toepasselijke facultatieve uitsluitingsgronden ernstige fout in uitoefening van het beroep en zich in ernstige mate schuldig maken aan valse verklaring en/of niet dan wel niet volledig verstrekken van inlichtingen terecht door de aanbestedende dienst op eiseres van toepassing zijn verklaard. Er is sprake van een ernstige fout van eiseres in de uitoefening van het beroep vanwege door de ACM opgelegde boetebesluiten maar uitsluiting kan hierop niet worden gebaseerd omdat de verplichte evenredigheidstoets niet is uitgevoerd. Het niet vermelden door eiseres van voormelde ernstige fout in de Eigen verklaring is aan te merken als het in ernstige mate verstrekken van een valse verklaring waarop uitsluiting van de aanbesteding dient te volgen. Geen proportionaliteitstoets ter herstel van dit nalaten in de Eigen verklaring.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 09-06-2016 (met noot)
C.H. van Hulsteijn
JAAN 2016/163
Verplichte uitsluitingsgronden, Facultatieve uitsluitingsgronden, Ernstige fout in de uitoefening van beroep, Valse verklaring.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 09-06-2016 (met noot)
P. Burger
Mediaforum 2016/16
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1116 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:757 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1076
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5270
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:17058