Rechtbank Den Haag, 28-04-2016 / 4169532 / CV EXPL 15-2407


ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:6718
Datum28-04-2016
InhoudsindicatieDexia vordert verklaring voor recht dat zij uit hoofde van leaseovereenkomsten niets meer aan gedaagde verschuldigd is. Het verweer dat Dexia geen belang heeft bij deze vordering wordt verworpen. De door gedaagde gestelde advisering door Spaar Select en zijn beroep op artikel 41 NR leidt niet tot een andere verdeling van de vergoedingsplicht wegens eigen schuld dan die uit de standaard effectenleasejurisprudentie van de Hoge Raad en het hofmodel voortvloeit. De verweren van gedaagde inzake aankoop en behoud aandelen, beurskoersen en beleggingstechnische tekortkomingen, worden gepasseerd. De verklaring voor recht wordt toegewezen. De vordering van Dexia tot terugbetaling van onverschuldigde betaling overgenomen aandelen, wordt afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1523 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5188 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1941