Rechtbank Den Haag, 26-10-2017 / AWB - 17 _ 4580


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:14887
Datum26-10-2017
InhoudsindicatieWOZ-waarde 2017. In geschil is of de waarde van de woning op een juist bedrag is vastgesteld. Vaststaat dat eiser de woning op 30 december 2015 heeft gekocht voor 710.000. Het ligt op de weg van eiser om aannemelijk te maken dat de koopprijs niet marktconform was. De koopprijs is tussen twee onafhankelijk van elkaar staande partijen overeengekomen, zodat sprake is van een zakelijk tot stand gekomen koopprijs. Dit brengt met zich dat voor het vaststellen van de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2016 niet de verkoopprijzen van vergelijkingsobjecten bepalend zijn, maar de op 30 december 2015 gerealiseerde transactieprijs van de woning. Eiser beroept zich voorts op het gelijkheidsbeginsel, met name op toepassing van de meerderheidsregel, omdat buurpanden en omliggende panden lager zijn gewaardeerd. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT8942 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2056