Rechtbank Den Haag, 06-04-2017 / AWB - 16 _ 7655


ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:3695
Meer over deze zaak:
Datum06-04-2017
InhoudsindicatieVerzekeringsplicht bemanningslid schip. Eiser woont in Nederland en werkt in 2013 in loondienst voor een werkgever in Cyprus op diverse binnenschepen. Eiser is in 2013 in Nederland sociaal verzekerd. Voor het jaar 2013 komt bindende kracht toe aan de A1-verklaring welke door de SVB is afgegeven, waarin staat dat eiser in 2013 in Nederland sociaal verzekerd is. Dat deze A1-verklaring niet onherroepelijk vast staat, kan niet tot een ander oordeel leiden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0987 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP8310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1590
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9225
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2482