Rechtbank Den Haag, 08-05-2018 / 6667941 EJ18-81262


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:16457
Datum08-05-2018
InhoudsindicatieWerknemer heeft gebruik gemaakt van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust zonder dat werkgever dit wist. Werkgever verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW jo. 6:265 BW. Tekortkomingen in de nakoming van de verplichting uit de arbeidsovereenkomst door de werknemer zijn niet zodanig ernstig dat zij de ontbinding rechtvaardigen van de arbeidsovereenkomst.
Recht.nl artikelInbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst (11-10-2019)
Een bedrijf verwijt een werknemer dat hij gebruik heeft gemaakt van gegevensódata, modellen en toolsówetende dat daarop het auteursrecht rust van een derde. In zijn functie als senior onderzoeker had hij daarover mededeling moeten doen, zodat werkgever toestemming voor gebruik van de gegevens had kunnen verkrijgen, of het gebruik ervan had kunnen tegengaan. Omdat hij dit heeft nagelaten, is hij tekortgeschoten in verplichtingen op grond van zijn arbeidsovereenkomst. De tekortkomingen in de nakoming zijn naar oordeel van de rechter niet ernstig genoeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen.
> Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst (IE-forum.nl)
> Werknemer diende mee te delen dat hij gegevens gebruikte waarop auteursrecht van derde rust en dient deze gegevens aan werkgever ter beschikking te stellen (Boek9.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 08-05-2018
AR 2019/1066
Werknemer maakt gebruik van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust, zonder dat werkgever dit wist. Geen sprake van een voldragen ontslaggrond ex artikel 7:686 BW (tekortkoming). Wel is de arbeidsverhouding inmiddels verstoord. Ontbinding op de g-grond.