Rechtbank Den Haag, 28-03-2018 / C-09-54682-HA ZA 18-113


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:3464
Datum28-03-2018
InhoudsindicatieUitleg voorkeursrecht van koop in huurovereenkomst. Een aandelentransactie waarbij de aandelen in de moedervennootschap van verhuurders worden verkocht valt niet onder de strekking van het voorkeursrecht. De tekst van het artikel biedt hiervoor geen aanknopingspunten en hetgeen voor het overige door eiseres is aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel.
Recht.nl artikelVoorkeursrecht van koop: (ver)huurder wat wil je (niet)? (30-10-2018)
Huurders bedingen nog wel eens het recht om de gehuurde onroerende zaak te mogen kopen, wanneer de eigenaar zou besluiten om tot vervreemding over te gaan. Van belang bij het formuleren van een dergelijk voorkeursrecht is echter om, hoe vreemd het misschien ook klinkt, niet alleen afspraken te maken over het vervreemden.
> Voorkeursrecht van koop; (ver)huurder wat wil je (niet)? (Carla van de Wiel, VBK.nl)
Recht.nl artikelAandelentransactie valt niet onder voorkeursrecht van koop (28-05-2019)
Opnieuw is een uitspraak gewezen waarbij is uitgemaakt dat een aandelentransactie niet valt onder de strekking van het voorkeursrechtóniet op grond van de tekst van het voorkeursrecht en ook niet op grond van de omstandigheden van het geval.
> Voorkeursrecht van koop: Hoe ruim mag je dat uitleggen? (Jeroen Brinkman, Poelmannvandenbroek.nl)
TijdschriftartikelOverdracht van aandelen en voorkeursrechten
S. Parijs
JutD 2018/63
In huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt door de verhuurder vaak een eerste recht van koop - ook wel genaamd 'right of first refusal' - verleend aan de huurder, dat de huurder kan inroepen als de verhuurder overgaat tot verkoop van de onroerende zaak. Indien de verhuurder een rechtspersoon is, wordt daarbij veelal een voorbehoud gemaakt voor een overdracht van de onroerende zaak aan groepsvennootschap of een overdracht van de aandelen in de verhuurder aan een groepsvennootschap.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★