Rechtbank Den Haag, 18-04-2018 / C/09/518528 / HA ZA 16-1091


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4422
Datum18-04-2018
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom. Samenwerking. Licentieovereenkomst (PLA) en Serviceovereenkomst (FSA). Licentienemer heeft FSA (waarin exclusieve leverantie CLIPS-peptides ten gunste van octrooihouder was opgenomen) opgezegd conform opzeggingsbepaling. Vervolgens heeft octrooihouder PLA beŽindigd wegens wanprestatie licentienemer. In geschil is of beŽindiging PLA terecht is. Uitleg artikel 3.2 PLA waarin is opgenomen dat partijen te goeder trouw moeten onderhandelen over totstandkoming FSA. Haviltex. Taalkundige uitleg: nadat FSA is gesloten, is dit artikel uitgewerkt. Geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan andere dan taalkundige uitleg prevaleert, te weten dat de PLA is gesloten onder de voorwaarde dat de octrooihouder exclusief leverancier zou zijn en blijven. Geen wanprestatie licentienemer op basis van dit artikel. Wel voorshands aannemelijk dat licentienemer geheimhoudingsclausule heeft geschonden en dat octrooihouder PLA op deze grond mocht beŽindigen. Tegenbewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1116 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★