Rechtbank Den Haag, 01-03-2018 / AWB - 16 _ 6829


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:4631
Datum01-03-2018
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Fiscale eenheid. Misbruik van recht. Proceskosten. Een onderwijsstichting brengt de schoonmaak van de schoolgebouwen onder in de door haar opgerichte BV X. BV X besteedt de schoonmaakwerkzaamheden uit aan BV Y. In geschil is of de stichting en BV X een fiscale eenheid zijn en of eiseres recht heeft op integrale vergoeding van proceskosten. De rechtbank oordeelt dat de stichting enig aandeelhouder is van de BV en daarom sprake is van financiŽle en organisatorische verwevenheid. Dat BV Y een belangrijke rol speelt in BV X maakt dit niet anders. En omdat X BV uitsluitend prestaties verricht aan de stichting is ook sprake van economische verwevenheid. Van misbruik van recht is geen sprake, omdat de constructie niet uitsluitend was opgezet om belasting te besparen maar ook om Europese aanbesteding te voorkomen en om te voorkomen dat schoonmaakpersoneel onder de dure onderwijs-cao zou vallen. Aangaande de proceskosten oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden en het Besluit proceskosten bestuursrecht niet in strijd is met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:833 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:832 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8694