Rechtbank Den Haag, 31-05-2018 / 16_2011


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6597
Datum31-05-2018
InhoudsindicatieDe enig aandeelhouder van eiseres is tevens ultimate beneficial owner (UBO) van de naar Panamees recht opgerichte B Foundation. B Foundation houdt alle aandelen B Ltd, een naar het recht van de Seychellen opgerichte vennootschap. Door een dochter van eiseres zijn bedragen betaald aan C Ltd. C Ltd maakte een deel van deze bedragen over naar bankrekeningen van B Foundation/B Ltd. Namens de aandeelhouder van eiseres is een inkeerverzoek gedaan waarbij mogelijke betrokkenheid van buitenlandse vennootschappen is opgetekend. Verweerder heeft een informatiebeschikking gegeven waarin wordt verzocht om bankafschriften van C Ltd. Naar het oordeel van de rechtbank is de informatiebeschikking terecht gegeven. De rechtbank is niet gebleken dat de beschikking is gegeven teneinde de beslistermijn in de bezwaarfase te verlengen. Evenmin is de bevoegdheid om een informatiebeschikking op te leggen beperkt tot de aanslagregelende fase. Verweerder heeft zich, gelet op het inkeerverzoek en de daarop volgende correspondentie, op het standpunt kunnen stellen dat de bankafschriften van C Ltd van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van eiseres. Eiseres heeft geen bewijsstukken ingebracht waaruit valt af te leiden dat zij inspanningen heeft verricht om de verzochte dagafschriften te verkrijgen. Daarbij weegt de rechtbank mee dat een redelijk vermoeden bestaat dat de aandeelhouder van eiseres tevens UBO van C Ltd is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7498 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2895 ★★★★★