Rechtbank Den Haag, 10-07-2018 / AWB - 16 _ 10115


ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8287
Datum10-07-2018
InhoudsindicatieEiser, soldaat, is ontslagen wegens wangedrag buiten diensttijd omdat op 13 november 2015 in de door hem bestuurde huurauto 5 gram cocaÔne werd aangetroffen. Sindsdien wordt eiser strafrechtelijk vervolgd. Ondanks navraag bij het OM is nog steeds onduidelijk of eiser zal worden gedagvaard. Artikel 7 van de Maw bepaalt dat de bestuursrechter de behandeling van het beroep tegen het ontslag aanhoudt tot de strafrechtelijke procedure is beŽindigd. Eiser betoogt dat artikel 7 van de Maw er aan in de weg staat dat hij binnen een redelijke termijn een rechterlijk oordeel krijgt over zijn ontslag. De rechtbank volgt eiser dat in dit geval, ruim twee jaar na het indienen van zijn bezwaarschrift de redelijke termijn genoemd in artikel 6 EVRM is overschreden; dat artikel 7 van de MAW daarom buiten toepassing moet blijven en oordeelt over het ontslag.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 10-07-2018
TAR 2018/98
Ontslag wegens wangedrag buiten diensttijd
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5553 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR3187 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1838