Rechtbank Den Haag, 29-03-2019 / C/09/568221 / JE RK 19-376


ECLIECLI:NL:RBDHA:2019:3632
Datum29-03-2019
Inhoudsindicatievervangt Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland door Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering; wijst het verzoek tot machtiging tot uithuisplaatsing van minderjarige 2 in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder en aansluitend in een pleeggezin of een gezinshuis af; wijst het verzoek tot machtiging tot uithuisplaatsing van minderjarige 1 in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder af.
Recht.nl artikelAltijd samenplaatsing broers en zussen in geval van uithuisplaatsing? (17-09-2019)
In geval van uithuisplaatsing van meerdere kinderen uit één gezin is het nog niet vanzelfsprekend dat broers en zussen samen in een pleeggezin worden geplaatst. Er hebben zich echter enkele ontwikkelingen voorgedaan. Zo formuleerde de Rechtbank Den Haag het uitgangspunt dat broers en zussen in beginsel niet van elkaar gescheiden mogen worden, mede gelet op het belang van continuïteit in de opvoeding en het behoud van familiebanden.
> Altijd samenplaatsing broers en zussen in geval van uithuisplaatsing? (Simone van Bree, Joke Mikes, Justionadvocaten.nl)