Rechtbank Den Haag, 12-09-2019 / AWB - 18 _ 3836


ECLIECLI:NL:RBDHA:2019:9742
Datum12-09-2019
InhoudsindicatieBeschikkingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas. In geschil is of de uitkeringslasten van diverse (voormalig) werknemers terecht aan eiseres zijn toegerekend of dat ten aanzien van deze personen een zogenoemde no-riskpolis van toepassing is waardoor de uitkeringen niet aan eiseres behoren te worden toegerekend. Meer specifiek is daarbij in geschil op wie in dit verband de bewijslast rust. De rechtbank is van oordeel dat op eiseres de bewijslast rust aannemelijk te maken dat ten aanzien van de bewuste personen een no-riskpolis van toepassing is. Dat het voor een werkgever mogelijk ingewikkeld is om (direct) een juiste ziekmelding te doen dan wel een eerdere onjuiste ziekmelding te herstellen, maakt niet dat de bewijslast ten aanzien van het toepassing zijn van een no-riskpolis overgaat naar verweerder. Nu eiseres niet slaagt in de op haar rustende bewijslast, zijn de uitkeringslasten van de bewuste werknemers terecht aan eiseres toegerekend.
Recht.nl artikelGedifferentieerde premie Werkhervattingskas is ondanks mogelijke no-riskpolis niet te hoog (01-10-2019)
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X aannemelijk moet maken dat ten aanzien van de voormalige werknemers een no-riskpolis van toepassing is.
> Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is ondanks mogelijke no-riskpolis niet te hoog (Taxlive.nl)
> Vaststelling premie Whk; bewijslast; terechte toerekening uitkeringslasten (NLfiscaal.nl)
Recht.nl artikelBewijslast voor recht op no-riskpolis (22-10-2019)
Als een werknemer onder de werkingssfeer van de no-riskpolis valt, dan kan dat de werkgever veel geld schelen. Loondoorbetaling, Ziektewet- en WGA-uitkeringen komen dan veelal voor rekening van het UWV en tellen niet mee voor premiedifferentiatie. Maar wie bewijst het recht op de no-riskpolis? Daar ging het om in deze procedure. Het is lastig voor de werkgever om in alle gevallen reeds bij ziekmelding te onderkennen of een dergelijke polis van toepassing is.
> Bewijslast voor recht op no-riskpolis (Aegon.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:382 ★★