Rechtbank Dordrecht, 12-11-2009 / 11/720056-09, 11/720207-09 (ttz gev) en 11/720564-09 (ttz gev) PROMIS


ECLIECLI:NL:RBDOR:2009:BK3771
Datum12-11-2009
InhoudsindicatieDe rechtbank verwerpt Salduz-verweer en oordeelt binnentreding ter inbeslagneming rechtmatig. Minderjarige verdachte wordt voor een winkeldiefstal, verduistering en verboden wapenbezit veroordeeld tot een gedragsbeïnvloedende maatregel van 9 maanden, die onder meer bestaat uit een intensieve begeleiding door de jeugdreclassering en het volgen van een aantal trainingen. De vervangende jeugddetentie bedraagt eveneens 9 maanden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★