Rechtbank Gelderland, 06-06-2013 / AWB 11/1635, AWB 11/1636, AWB 11/3379, enz.


ECLIECLI:NL:RBGEL:2013:CA1888
Datum06-06-2013
InhoudsindicatieNavorderingsaanslagen IB/PVV en VB. Geen aanleiding om gevolgen te verbinden aan weigering van verweerder om ongeschoonde versies van stukken met betrekking tot tipgever te overleggen (8:31 Awb). Rechtmatigheid van het bewijs. Gebruik van gegevens van tipgever toelaatbaar. Verkrijging van gegevens niet door verweerder geïnitieerd of gefaciliteerd. Dat de tipgever een vergoeding ontvangt doet daaraan niet af, nu het informatie betreft die in de aangifte had dienen te worden verstrekt en deze informatie niet op andere wijze kon worden verkregen. De gegevens worden betrouwbaar geacht, de rechtbank acht het niet nodig tipgever en/of FIOD-ECD-ambtenaren te horen.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland, 06-06-2013, AWB 11/1635, AWB 11/1636, AWB 11/3379, enz.
V-N 2013/35.11
Weigering Belastingdienst om stukken over tipgever te openbaren zonder gevolgen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:645 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9013 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU1566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4911
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:645 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4911
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:546
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1347