Rechtbank Gelderland, 10-07-2014 / AWB 13_5088 tot en met 13_5104, 13_5106 tot en met 13_5114 en 13_5164 tot en met 13_5167


ECLIECLI:NL:RBGEL:2014:4265
Datum10-07-2014
InhoudsindicatieKB Lux. Ontkenner. Voor het bewijs van de identificatie kan zowel het proces-verbaal van de identificatie worden gebruikt als de door eiser zelf ten overstaan van de FIOD-ECD afgelegde bekennende verklaring. Geen aanleiding om in afwijking van het eerdere oordeel van de strafrechter over de betrouwbaarheid daarvan die verklaring terzijde te stellen. Gelet op omvangrijke saldo en de omstandigheid dat geen rente-inkomsten of saldi zijn aangegeven, is sprake van kwade trouw en kan op die grond de bewijslast worden omgekeerd en verzwaard. Schatting is redelijk. Bewijs voor de boetes is door verweerder voor alle jaren geleverd. De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM wordt verlengd omdat eiser zelf steeds heeft verzocht om aanhouding van de behandeling van de bezwaren en vanwege de veelheid aan aanslagen en de complexiteit van de procedures, die mede is veroorzaakt doordat eiser blijft weigeren openheid van zaken te geven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5989 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA3163
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2004:AR2626